Porovnanie bezúdržbového mobiliáru ERLAU a konkurenčných výrobkovMestský mobiliár je jednou z investícií , ktorú rieši z času na čas asi každé mesto.
Nároky na vzhľad, kvalitu môžu byť rôzne, väčšinou je však rozhodujúcim faktorom jeho cena.
Obstarávacia cena. Na najnižšiu cenu sú nastavené buď kritériá verejných tendrov alebo
finančné možnosti mestských rozpočtov.My by sme však chceli upriamiť Vašu pozornosť na
(podľa nášho názoru) oveľa dôležitejší parameter – životnosť mobiliáru a prevádzkové
náklady (t.j. vrátane nákladov na jeho údržbu) počas celej doby uvažovanej životnosti.

Vychádzajme z predpokladu, že parková lavička by mala slúžiť aspoň 10 rokov:

Porovnajme teraz celkové prevádzkové náklady počas celej doby uvažovanej životnosti. Na porovnanie sme kvôli čo najférovejšiemu nastaveniu kritérií vybrali najlacnejšie produkty:

Od českého výrobcu Mmcité, ktorého výrobky patria k najrozšírenejším v slovenských
a českých mestách – lavičku Vera

Smiley face


Od nemeckého výrobcu ERLAU AG, ktorého výrobky patria k najrozšírenejším v Nemecku -
lavičku Siesta

Smiley face


1. Lavička Vera kov + drevo (masív) :
Obstarávacia cena:
ca. 250,00 EUR tropické drevo
ca. 230,00 EUR borovicové drevo


Náklady na doporuč. údržbu počas 10 rokov:
Borovicové drevo: ca. 85 EUR
Tropické drevo: ca. 100 EUR

Prevádzkové náklady počas 10 rokov spolu:
- kov + borovicové drevo = ca. 315,00 EUR
- kov + tropické drevo = ca. 350,00 EUR


Životnosť:
Pokiaľ lavičku nezničia vandali, vzhľadom na použité tenké drevené latky je to relatívne ľahké, tak

- v prípade borovicového dreva je to pri dodržaní doporučenej údržby približne 10 rokov (po 10 rokoch je drevo z mäkkého borovicového masívu aj napriek lakovaniu väčšinou natoľko poškodené, resp. zdegradované že je potrebná jeho výmena ) V prípade, že nie je borovicové drevo udržiavané vôbec je jeho životnosť samozrejme ešte nižšia, túto alternatívu sme v našom porovnávaní nepoužili, aj keď je pomerne bežná.

- v prípade tropického dreva predpokladajme dlhšiu životnosť, pre naše potreby ju obmedzíme 30 rokmi, keďže máloktoré lavičky zostávajú kvôli morálnemu zastaraniu, komplexným rekonštrukciám verejných priestranstiev a pod. na svojom mieste dlhšie.


2.Lavička ERLAU Siesta , kov s povrchovou úpravou RILSAN:
Obstarávacia cena 360,00 EUR

Náklady na doporuč. údržbu počas 10 - 30 rokov: 0 EUR


Prevádzkové náklady počas 10 rokov spolu: ca. 360,00 EUR

Životnosť:
Riziko zničenia vandalmi bežnými prostriedkami je veľmi malé, lavičku je prakticky možné zničiť len prístrojmi vyžadujúcimi externý zdroj energie (karbobrúska, autogén a pod.) 10 ročná záruka + ďalších min. 20 rokov s minimálnou zmenou povrchovej úpravy viď inštaláciu v Pershing parku vo Washingtone), stále veľmi dobre používateľná. Veľmi dobrá odolnosť voči vandalom. Aj keď vďaka mriežkovej štruktúre nie sú tieto lavičky veľmi atraktívne pre graffiti, možnosť špeciálnej anti-graffiti povrchovej úpravy.

Vyhodnotenie:

1. Po 10 rokoch používania sú celkové prevádzkové náklady na lavičku Vera

- s borovicovým drevom ca. 315 EUR a končiacou životnosťou.
- s tropickým drevom ca. 350 EUR, každý ďalší rok životnosti + ca. 7 EUR údržba, t.j. pri maximálnej uvažovanej životnosti 30 rokov spolu 490 EUR.
- navyše po 10 rokoch (resp. aj menej) prášková farba v štandardnej hrúbke 90 mikrónov už neplní svoju ochrannú funkciu a je potrebná jej obnova.

2. Po 10 rokoch používania sú celkové prevádzkové náklady na lavičku Siesta 360 EUR, rovnako aj po ďalších 20 rokoch - vďaka až 350 mikrónov hrubej povrchovej úprave RILSAN, ktorá je stále dostatočná .Ak je z akéhokoľvek dôvodu (už vypracovaný projekt a pod.) nutné použiť lavičku v kombinácii s drevom

3. Lavička ERLAU Siesta, kombinácia preglejka Pagholz + kov s povrchovou úpravou RILSAN


Smiley face

Obstarávacia cena 690,00 EUR :

Náklady na údržbu počas 10 rokov : 20 EUR (impregnačný vosk, stačí aplikovať 1x ročne)

Prevádzkové náklady počas 10 rokov spolu: ca. 710,00 EUR

Životnosť:
10 ročná záruka + ďalších min. 20 rokov s minimálnou zmenou povrchovej úpravy, stále veľmi dobre používateľná.


Porovnanie vzhľadu lavičiek po niekoľkých rokoch používania:Smiley faceLavička Vera, tropické drevo, Bánov, stav po ca. 2 rokoch používania Smiley faceLavička Diva, tropické drevo, Prievidza, stav po ca. 4 rokoch používania


Smiley faceSedadlo Stella, Pagholz, St. Valery, FR, stav po ca. 6 rokoch používania Smiley faceLavička Topsit, Pagholz, Aalen, DE, stav po ca. 8 rokoch používania
__________________________________________________________________________________________
(¹ lak na drevo ca. 10 EUR + práca ca. 75 EUR (prvé 3 roky náter 2x ročne potom 1x, 15x5 EUR)
(² teakový olej 2l ca. 30 EUR + práca ca. 75 EUR (prvé 3 roky náter 2x ročne potom 1x, 15x5 EUR)