Koše << Recykačné kontajnery << Nexus 360

NEXUS 360

  • Priateľský k životnému prostrediu.
  • Po skončení svojej životnosti jednoducho recyklovateľný.
  • Odolný voči vandalizmu a nepriazdnivým vplyvom počasia
  • Minimálna údržba.
  • Technológia Antigraffiti zabezpečujúca jednoduché odstránenie graffti.

NEXUS 360

  • Zabezpečený proti rozpojeniu.
  • Kontajnery je možné spojiť a umiestniť tesne vedľa seba tak, aby nevznikal medzi nimi priestor na hromadenie odpadkov.

NEXUS 360

  • Viac typov otvorov zabezpečuje, aby nedochádzalo k zmiešaniu odpadu.

NEXUS 360

  • Plášť s 240 l / 360 l kontajnerom na kolieskach.

NEXUS 360

  • Hladký povrch zabezpečuje ľahké čistenie.