Stĺpiky << Enviropol

ENVIROPOL
stĺpik je ideálny najmä pre parky, otvorené priestranstvá, ľahko sa inštaluje priamo do základov, vo verzii s plochým alebo polguľovitým ukončením.Vyrobený z Enviropolu ® , 100 recyklovaného materiálu, odolného voči slnečnému žiareniu aj najdrsnejším klimatickým podmienkam bez nutnosti akejkoľvek údržby.